VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Poloha malebné vesničky Pístina u Stráže nad Nežárkou je velmi atraktivní z hlediska dostupnosti i jiných turisticky zajímavých míst jižních Čech. Vyžijte zázemí a služeb Penzionu Pístina, jako strategického místa pro vaši aktivní, poznávací dovolenou, tématické pobyty a výlety. Penzion Pístina je ideálním místem pro rodinné dovolené, cyklopobyty, rodinné a firemní akce volnějšího charakteru (venkovské prostředí, grilované selátko, zázemí selského statku s nádvořím, stylovou klenutou jídelnou a velkokapacitním parkovištěm).Nabídka volnočasových aktivit s tématem historie, tradice, sportu a kultury…

HISTORIE, TRADICE A ZVYKY

 • Grilované selátko, zabijačka, rybí hody, velikonoce /místní zvyky a tradice/ – Penzion Pístina (0 km)
 • Venkovská architektura , UNESCO – Penzion Pístina ( statek, 0 km)
 • Zámek a hrad Stráž nad Nežárkou (2 km): http://www.zamekstraz.cz/ema-destinnova.htm

Hrad a zámek Stráž nad Nežárkou má velmi bohatou historii, která sahá na začátek našeho letopočtu. Jednotlivé části historie najdete v jednotlivých kapitolách. Vzácnou zajímavostí například je, že současný historický objekt je ojedinělým hybridem hrad-zámek dohromady. zámkem je nerozlučně spjata světoznámá operní pěvkyně Ema Destinnová.Můžete zde shlédnout nejucelenější a nejrozsáhlejší výstavu, která je procházkou celým životem a dílem této významné osobnosti. Expozice se nachází v celém přízemí a prvním patře zámku. Poprvé v historii je zpřístupněn i privát Emy Destinnové – místnosti ve kterých Ema bydlela.

Třeboňsko je jedna z mála CHKO vyhlášených v rovinaté krajině po staletí kultivované člověkem. Přesto se zde zachovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty. Na mnoha místech lze dosud hovořit o harmonické krajině, kde jsou lidské aktivity v určité rovnováze s přírodou. Proto je Třeboňsko vyhlášeno i jednou ze šesti českých biosférických rezervací programu Člověk a biosféra (MAB) UNESCO (od roku 1977). Na utváření krajiny Třeboňska se člověk podílel již od 12. století, a to zejména úpravami vodních poměrů původní močálovité krajiny, jejichž výsledkem je důmyslná síť umělých stok (například Zlatá stoka, Nová řeka) a množství rybníků, které dělají z Třeboňska centrum českého rybníkářství (celkem 460 rybníků). Rozsáhlé rybniční soustavy s druhotně vytvořenými litorálními společenstvy se staly evropsky významným hnízdištěm i migrační zastávkou vodního ptactva.

Oblast vyniká bohatostí mokřadní a vodní vegetace. K nejcennějším biotopům Třeboňska patří rozsáhlá přechodová rašeliniště se zachovalými rostlinnými společenstvy (blatkové bory) a na ně vázanou faunou bezobratlých. Zachovány zůstaly z velké části i původní meandrující toky řek (Lužnice) s pravidelně zaplavovanými nivami a zbytky lužních lesů i extrémně suché lokality vátých písků. Jsou tu vyhlášeny dva mokřady mezinárodního významu chráněné Ramsarskou konvencí (Třeboňské rybníky, Třeboňská rašeliniště). Oblast je významná z hlediska ochrany řady ohrožených obratlovců, např. vydry říční a orla mořského. Vyvážená přírodní složka krajiny je na Třeboňsku vhodně doplňována poměrně řídkým osídlením a zachovalou unikátní architekturou historických měst (MPR Třeboň) a vesnic. Přírodní i kulturní faktory tak vytvářejí z Třeboňska území mimořádné v evropském kontextu a dávají mu i vysoký rekreační potenciál. V oblasti je tradičně soustředěn výzkum ekologie mokřadů (Botanický ústav AVČR), v poslední době bylo Třeboňsko zařazeno do mezinárodní sítě území dlouhodobého ekologického výzkumu (ILTER).

AKTIVNÍ ODPOČINEK

 • Cykloturistika: Pístinou a okolím křižuje nespočet cyklostezek (Třeboňsko, Chlum u Třeboně, Česká Kanada, Nová Bystřice, apod.).  Aby jste si dobře vybrali doporučujeme navštívit odkazy níže:

http://www.cyklotrasy.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=113890&id_t_oblasti=113890
http://www.cyklotrasy.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=112330
http://www.trebonsko.cz/cyklotrasy-mapy
http://www.cyklotrasy.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=138141

 • Hřiště pro míčové hry – Penzion Pístina (0 km)
 • Pěší turistika, houbaření, grilování – Penzion Pístina (0 km)
 • Půjčovna kol – Penzion Pístina (0 km)
 • Sportovní rybolov – Penzion Pístina (0-2 km)
 • Jízda na koni – Penzion Pístina (0 km) Velké kolečko – 50,- / Výuka 45 minut – 500,-
 • Pískovna Stráž nad Nežárkou – přírodní koupání (2 km)
 • Sportoviště (tenis, voleyball, bowling apod.) Lázně Beriny Třeboň (12 km)
 • Krytý aqwapark lázně Aurora Třeboň se slanou vodou, whirlpoolem a tobogánem (12 km)
 • Pískovny v okolí Chlumu u Třeboně, Majdaleny, Suchdola u Třeboně (10 – 20 km)
 • Letiště Jindřichův Hradec – vyhlídkové lety (20 km)

 

 KULTURA

 • Zámek Stráž nad Nežárkou – koncerty (2 km) : http://www.zamekstraz.cz/ema-destinnova.htm
 • Hudební festival Okolo Třeboně (12 km): http://www.itrebon.cz/
 • Hudební festival Hluboká nad Vltavou (45 km): http://www.sinfonie.cz/
 • Hudební festival Český Krumlov (70 km): http://www.festivalkrumlov.cz/